Akce

Akce FLASH disk Flash disk k objednávce zdarma

Akce FLASH disk ZDARMA

Parametry:

USB FLASH disk 4GB s logem společnosti BEST-HOSTING s.r.o.

Objednat webhosting

Konfigurace virtuálního serveru


Podmínky AKCE:

Komu je určen program odměn:

Všem zákazníkům společnosti BEST-HOSTING s.r.o. – fyzickým i právnickým osobám podnikatelům a nepodnikatelům, kteří si objednají níže uvedené služby na níže uvedenou dobu.

Za registraci/převod domény bez současného objednání webhostingu k doméně se odměny neposkytují.

V případě, že zákazník po výzvě nezašle doručovací adresu pro zaslání odměny do 7 dnů od výzvy, nárok na odměnu automaticky zaniká.

Odměnu lze po splnění níže uvedených podmínek získat i osobním odběrem v sídle společnosti BEST-HOSTING s.r.o.

Odměna:

Odměnou se rozumí flash disk o kapacitě 4 GB s logem společnosti BEST-HOSTING s.r.o.

Při vzniku nároku na odměnu je odměna zákazníkovi předána osobně či zaslána obyčejnou listovní zásilkou na adresu uvedenou v odpovědi na výzvu o zaslání dodací adresy.

Zákazník může při objednání nové služby poskytnutí odměny odmítnout zaškrtnutím příslušného políčka v procesu objednávky. Odměny jsou zasílány nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vznikl nárok na poskytnutí odměny.

Podmínky vzniku nároku na odměnu:

Zákazník společnosti BEST-HOSTING s.r.o. má za splnění níže uvedených podmínek nárok na níže uvedené odměny.

  1. Nárok na odměnu vzniká každému zákazníkovi společnosti BEST-HOSTING s.r.o., který si objedná webhosting BEZ LIMITU PRO, nebo jakýkoliv MULTIHOSTING z aktuální nabídky a tuto službu řádně uhradí. Nárok vzniká i v případě převodu webhostingu od jiné společnosti.
  2. Nárok na odměnu vzniká každému zákazníkovi společnosti BEST-HOSTING s.r.o., který si objedná službu virtuálního serveru - VPS při objednání služby na dobu minimálně 6 měsíců a tuto službu řádně uhradí.
  3. Nárok na odměnu vzniká každému zákazníkovi společnosti BEST-HOSTING s.r.o., který si objedná službu SERVER HOUSING a tuto službu řádně uhradí.
Flashdisk k VPS ...Objednat VPS