Položka Decimální IP Binární IP
IP adresa 192.168.1.1 11000000.10101000.00000001.00000001
Maska 255.255.255.0 11111111.11111111.11111111.00000000
Wildcard 0.0.0.255 00000000.00000000.00000000.11111111
Síť 192.168.1.0 / 24 11000000.10101000.00000001.00000000
Broadcast 192.168.1.255 11000000.10101000.00000001.11111111
Minimální host 192.168.1.1 11000000.10101000.00000001.00000001
Maximální host 192.168.1.254 11000000.10101000.00000001.11111110
Maximum hostů 254 11111110
 
IP kalkulátor sítí

IP kalkulátor podsítí pomocí zadaných parametrů IP adresy a masky vygeneruje užitečné hodnoty v decimálním i binárním tvaru. Zadaná IP adresa a maska jsou tedy převedeny do binárního tvaru. Vygenerována je i Wildcard maska, která se používá například při konfiguraci Cisco zařízení. Dalším výstupem je adresa a broadcast sítě, které mohou být využity při zadávání celého rozsahu např. při filtrování IP adres. Spolu s předchozími informacemi generátor spočítá i minimální a maximální IP adresu hosta dané sítě, stejně jako maximální počet hostů sítě.

+420 491 618 519 Technická podpora
+420 491 618 517 Objednávky, fakturace
podpora@best-hosting.cz Technická podpora
ucetni@best-hosting.cz Fakturační oddělení