.htaccess

je netradiční textový soubor, který slouží webmasterům (tvůrcům webových stránek), aby ovlivňovali vlastnosti serveru, na kterém je daná webová stránka umístěná. Jednotlivé příkazy se mohou provádět bez vědomí správce serveru, takže se nemusí čekat na jeho aktivitu. Tento soubor má vždy název .htaccess a funguje na serverech, kde je nahrán software Apache.

mod_rewrite

Plugin do Apache serveru, který umožňuje vytvářet "pěkné" odkazy. Například místo /index.php?uzivatel=1 bude /uzivatel/1. Více info http://cs.wikipedia.org/wiki/Mod_rewrite

Backend

Backend označuje on-line administrační rozhraní, do kterého má přístup pouze majitel obchodu (e-shopu). V této části webové aplikace vkládá nové zboží, upravuje celý e-shop a stará se o chod celé aplikace. Opakem backendu je frontend – ten vidí zákazníci a nakupují v něm.

Blog

Blog je moderní způsob, jak vyjádřit svoje myšlenky a názory ve velmi subjektivní podobě. Blog, coby osobní zápisníček na internetu, se stal mocným nástrojem mnoha firem. Zde se však nejedná o osobní zápisky provozovatele obchodu, ale o firemní blog s novinkami ze zákulisí celého e-shopu.

CAPTCHA

CAPTCHA je zkratka z anglického Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart. Díky této technologii rozlišujeme člověka a stroj v on-line prostředí. Pomocí tohoto kódu můžeme zabezpečit, že vyplněný formulář opravdu vyplnil člověk u klávesnice, a ne elektronický robot, který se snaží spamovat.

CSS

CSS je zkratka pro Cascading Style Sheet (neboli kaskádové styly). Tento internetový jazyk dokáže formátovat podobu internetové stránky. Díky němu dokážeme vhodně umísťovat jednotlivé elementy na webové stránce tak, aby vyhovovaly našim představám a požadavkům. Kód CSS může být ukryt v samotném html kódu stránky (tedy in-line), nebo může být v samostatném externím souboru.

Doména

Doména je jedinečný identifikátor určitého počítače v internetové síti. V oblasti internetového podnikání je důležité dbát na vhodnost tvaru a koncovky domény. Pro jednotlivé státy je vhodné používat doménové koncovky, na které jsou obyvatelé dané oblasti zvyklí. Pro Českou republiku se doporučuje používat domény končící .cz (například seznam.cz apod.). 

Dedikovaný hosting

Dedikovaný hosting je určen pro nejnáročnější zákazníky, kteří se nechtějí o vlastní serverový stroj vůbec starat. Veškerou starost za hardware a software mají provozovatelé dedikovaného hostingu.

E-shop

E-shop je anglická zkratka, kterou mnozí jistě znají. Označuje elektronický obchod, který je určitou mutací reálného kamenného obchodu v internetovém prostoru. Díky efektivně fungujícímu e-shopu může provozovatel oslovit mnohem větší množství lidí než pomocí jedné kamenné prodejny.

Flash

Flash je technologie umožňující tvorbu a přehrávání videí, animací a množství interaktivních aplikací přímo v internetovém prohlížeči. Tato technologie je neustále vylepšována a mezi uživateli je poměrně oblíbená. Její nevýhodou je náročnost na internetové připojení. V současné době je majitelem Flashe společnost Adobe.

FTP

FTP je anglická zkratka pro File Transfer Protocol. Pomocí tohoto protokolu můžeme spojit počítač s internetovou sítí a přenášet soubory. Tento protokol znají především provozovatelé webových aplikací (webmasteři), kteří pomocí něho nahrávají obsah svých stránek na internet. FTP pracuje na protokolu TCP, konkrétně na portech 20 a 21. Port 20 přenáší data, port 21 řídí a přenáší příkazy. Při využívání FTP nezáleží na použitém operačním systému. Abyste mohli využívat FTP z webového prohlížeče, budete na to potřebovat speciálního klienta. O vznik FTP se zasloužil Abhayem Bhushanem v roce 1971, od té doby již bylo FTP několikrát aktualizováno a rozšířeno o nové funkcionality (například v roce 1998 přibyla podpora IPv6). FTP využívá model klient-server, kdy server nabízí svá data ostatním počítačům, kteří se k němu mohou připojit. Řízení přístupu je interaktivní, přihlašujete se pomocí jména a hesla. Jelikož tento způsob se již nepovažuje za bezpečný, přistupujete se k novým rozšířením, které mají tento problém za úkol řešit (například RFC 2228). Po připojení k serveru je možné data přenášet, vypisovat i měnit. Adresa našeho FTP serveru má tvar ftp.best-hosting.cz.

Homepage

Homepage označuje hlavní stránku internetové prezentace. Tato stránka je většinou to první, co každý návštěvník uvidí. Je proto důležité, aby na hlavní stránce byly všechny důležité informace, podle kterých návštěvník zjistí, jestli je na správném místě. V současné době se nejdůležitější informace nacházejí na jednotlivých podstránkách, a proto je homepage (hlavní stránka) jen rozcestníkem.

Hosting

Hosting je služba, při které je zákazníkovi pronajat fyzický prostor na serveru provozovatele, kam si klient může nahrát obsah svých webových stránek. Díky tomu může své podnikání posunout na novou úroveň – bude dohledatelný na internetu. Hostingu se často říká webhosting – právě kvůli umísťování webových stránek.

HTML

HTML je internetový jazyk (zkratka označuje anglická slova Hypertext Markup Language) a je využíván především při tvorbě jednoduchých webových stránek. Základem tohoto jazyka je označování jednotlivých částí webu pomocí tagů (značek), které mají přiřazenou určitou funkci. Každý prvek na stránce je tímto jazykem zaznamenán a má přiřazen daný účel. Pro lepší práci je HTML kód doplňkově upravován pomocí kaskádových stylů (CSS), které umožňují větší variabilitu.

HTTP

HTTP je anglická zkratka pro Hypertext Transfer Protocol. Pomocí tohoto protokolu se v současné době přenášejí všechny dokumenty mezi internetovým prohlížečem a serverem, na kterém je požadovaná informace umístěna. Http se píše před každou URL adresu webové stránky – například http://www.best-hosting.cz.

IP adresa

IP adresa je číselná hodnota, která vyjadřuje identifikátor určitého počítače v počítačové síti. Zkratka IP označuje anglická slova Internet Protocol (v překladu znamenají internetový protokol).

JavaScript

JavaScript je skriptovací jazyk, který pracuje s objekty. Umožňuje tvorbu sofistikovaných webových stránek a aplikací, na které základní jazyk HTML nestačí. Množství javascriptových kódů umožňuje interakci mezi uživatelem stránky a jejím obsahem.

MySQL

MySQL je databázový jazyk, který zpracovává data z webové stránky na straně webového serveru. Tento jazyk je velmi oblíbený a používá se například v hojně rozšířené Open-Source aplikaci Wordpress. Majitelem MySQL je společnost Sun Microsystems. MySQL je nadstavbou staršího jazyka SQL.

Multihosting

Multihosting je typ hostingu, který umožňuje ovládat z jedné administrace více webových prezentací umístěných na několika internetových doménách. Pomocí tohoto jednoho přístupového bodu se snižuje administrační zátěž webmastera. Multihosting pro více domén bývá také často výhodnější než klasický hosting zřízený pro jednotlivé domény.

Open-Source

Open-Source označuje volně dostupné aplikace. Zdrojové kódy jsou volně k dispozici, takže je každý může studovat a také upravovat podle svých potřeb. Díky množství šikovných dobrovolníků mohou tyto aplikace přerůst do komplexních internetových systémů, které svými možnostmi překonávají i komerčně vyvíjené aplikace. Mezi nejznámější Open-Source aplikace patří operační systém Linux, internetové prohlížeče Chrome a Firefox, ale také mnoho dalších.

Perl

Perl je programovací jazyk, který je u vývojářů oblíbený kvůli své volnosti. Jedná se o Open-Source jazyk, takže ke zdrojovým kódům má přístup každý a díky tomu vzniklo množství aplikací, které jsou volně k dispozici.

PHP

PHP je jedním z nejpoužívanějších programovacích jazyků posledních let. Pomocí tohoto jazyka se vytvářejí dynamické webové stránky, které dokáží reagovat na požadavky uživatele, a přinášejí určitou interakci mezi uživatelem a samotnou webovou stránkou. PHP skripty pracují s databázovým jazykem MySQL a dohromady tvoří nerozlučnou dvojici.

RSS

RSS je anglickou zkratkou pro Really Simple Syndication. Tato internetová technologie se využívá k distribuci obsahu webových stránek. Pomocí jediné RSS čtečce můžete sledovat obsah na svých oblíbených stránkách na jednom místě. Jediné, co potřebujete, je adresa RSS kanálu dané stránky a RSS čtečka, do které adresu vložíte.

Python

Python je stejně jako JavaScript objektově orientovaný programovací jazyk. Python je oblíbený u vývojářů kvůli striktní a srozumitelné syntaxi (návaznosti jednotlivých prvků). Python je velmi komplexní jazyk a používá se pro složité aplikace, avšak zároveň jsou jeho základy srozumitelné i začátečníkům v programování.

SEM

SEM je anglická zkratka pro Search Engine Marketing. Jedná se o marketingové aktivity, při kterých se využívá možností internetových vyhledávačů. Do těchto aktivit patří například PPC reklama (Pay Per Click – platba za klik), kterou jistě známe všichni z vyhledávačů. Do SEM se dá zařadit i další zkratka SEO, která označuje optimalizaci webových stránek pro vyhledávače.

SEO

SEO označuje anglické sousloví Search Engine Optimalization. Volně se překládá jako optimalizace pro vyhledávače. Od tohoto překladu se lehce ustupuje, protože v dnešní době je důležitější stránky upravovat tak, aby byly čtivé a přínosné pro uživatele. Vyhledávače sledují podobný cíl, takže zanedlouho se jistě tyto dvě aktivity střetnou (optimalizace pro vyhledávače a pro čtenáře).

Kvůli tomu, že vlastně nikdo nevidí vyhledávačům pod „prsty“, se SEO často připodobňuje k alchymii. Existují určitá pravidla, která jsou známá a měly by je dodržovat všechny webové stránky. Ale spoustu dalších aspektů, které vyhledávače zohledňují při řazení výsledků ve vyhledávání, je neznámých, a proto se zde otevírá prostor pro nekonečné zkoušení toho, co na vyhledávače platí. 

Spam

Spam je nevyžádané reklamní sdělení, které se k příjemci dostane nejčastěji pomocí elektronické pošty. Spam může obsahovat i škodlivé počítačové viry. Ty mohou ohrozit chod Vašeho počítače nebo mohou sledovat Vaši aktivitu na internetu. Ochran proti spamu je v současné době hned několik, např.:

  • obezřetnost při poskytování e-mailové adresy ostatním osobám, 
  • nebo při jejím veřejném umísťování na internetové stránky,
  • antivirové filtry, které jsou součástí e-mailových aplikací.

Webhosting

Webhosting je internetová služba, která umožňuje situovat webovou prezentaci nebo aplikaci klienta na server, který poskytne majitel webhostingu. Tato služba bývá zpoplatněna a fyzický prostor na serveru se pronajímá většinou měsíčně nebo ročně. Opakem komerčních webhostingů jsou freehostingy, které umístí zadarmo Vaši webovou stránku, ale na oplátku Vám na Vaši on-line prezentaci umístí reklamní prostor. Ne každý na to chce přistoupit, a proto si pronajme prostor na hostingu.

WYSIWYG

WYSIWYG je anglickou zkratkou slov What You See Is What You Get (ve volném překladu znamenají „co vidíš, to dostaneš“). Tato technologie se používá pro nejjednodušší webové stránky, které se netvoří zevnitř (pomocí kódu), ale pomocí grafického rozhraní, od kterého se nakonec odvíjí i konečný kód webové stránky. Tento způsob vytváření webových stránek je určen pro začátečníky, kteří teprve pronikají do tvorby internetových stránek.

XHTML

XHTML znamená Extensible Hypertext Markup Language. Tento značkovací jazyk je nadstavbou pro klasické html. V současné době je nejrozšířenějším jazykem určeným pro tvorbu internetových stránek.

Java

Java je programovací jazyk, který vytvořila společnost Sun Microsystems. Jedná se o objektově orientovaný jazyk. Díky svému širokému použití se stal jedním z nejpoužívanějších na světě. Je podporován mnoha zařízeními, a proto je možné ho nalézt v aplikacích na osobních počítačích, mobilních telefonech, tabletech a dalších.

Backup

Backup označuje zálohu dat. Tato záloha je mnohdy poslední pojistkou, která zabrání nenávratné ztrátě dat. Pro zajištění maximální bezpečnosti je nutné provádět backup (zálohu) pravidelně a co možná nejčastěji.

Cache

Cache je označení pro vyrovnávací paměť – je využívána pro krátkodobé uložení dat, která jsou častěji využívána. Cache své využití našly například v internetových prohlížečích.

SSL

SSL (neboli Secure Sockets Layer) je bezpečnostní protokol, který umožňuje šifrovaný přenos informací mezi jednotlivými stranami komunikace. SSL protokoly tvoří jeden z bezpečnostních prvků sítí pracujících s citlivými daty – banky, internetové obchody a další.

CMS

Systém pro správu obsahu (anglická zkratka CMS znamená content management system) je vhodný pro ty uživatele, kteří chtějí jednoduše spravovat své webové stránky. CMS se často označují jako redakční systémy – patří sem například známý Wordpress, Drupal, Joomla! a další.

CRON

CRON slouží ke spouštění předem zadaných úloh na pozadí běžících aplikací a to bez zásahů uživatele (člověka). CRONu se využívá například pro vytvoření pravidelných záloh dat, e-mailových rozesílek, zpracování fronty požadavků a dalších úkonů.

DNS

DNS je systém doménových jmen, které jsou řazeny hierarchicky. Je využíván pro převod doménových jmen a přidružených IP adres uzlů. DNS (Domain Name Systém) označuje stejnojmenný protokol a samotné DNS servery.

Databáze

Databáze je u webových aplikací určená k ukládání potřebných dat, které jsou přesně řazeny a zpětně využívány pro pracování dané aplikace. Dnes jsou využívány především databáze s relační strukturou.

DDoS

Základem tohoto typu internetového útoku je přehlcení požadavky cílové stránky a tím její vyřazení z provozu. Pro DDoS útoky jsou často využívány tzv. zombie počítače, které byly infikovány internetovým virem a je možné je využít pro útok.

jQuery

jQuery je webový aplikační framework, který je používán především pro interakci mezi používanými webovými technologiemi typu Javascript a HTML.

E-mail

Elektronická pošta umožňuje vzájemnou komunikaci mezi více uživateli internetu pomocí tzv. e-mailů (elektronických zpráv). Tyto zprávy je možné uchovávat v elektronické podobě a zpětně je vyhledávat a odpovídat na ně.

XML

Standardní značkovací systém XML (Extensible Markup Language) je vhodný pro přenos informací mezi různými aplikacemi při zachování kódování a dekódování daných informací. Tento rozšiřitelný značkovací systém vyvinula společnost W3C.

VPS

VPS je virtuální server, který běží na klasickém hardwarovém serveru hostingu. Umožňuje používání výkonu hardwaru hostingu pro více klientů, kteří vyžadují vlastní nakonfigurovatelný server, ale nechtějí si pronajímat celý hardwarový server.

HTTP

Hypertext Transfer Protocol je internetový protokol, který umožňuje vzájemnou výměnu HTML souborů. Funguje na principu dotaz - odpověď. Uživatel pomocí internetového prohlížeče dá dotaz (zadá požadovanou internetovou adresu) a server mu vrátí odpověď (zobrazí požadovanou stránku).

LAN

Místní síť (LAN - Local Area Network) je vhodná pro spojení elektronických zařízení, která nejsou od sebe moc vzdálená. LAN se používá především v domácnostech a firmách pro spojení jednotlivých počítačů.

MAC adresa

Media Access Control (MAC adresa) je identifikátor, který jedinečně označuje dané zařízení v síťové komunikaci. Při výrobě je tato adresa přímo přiřazována síťové kartě daného zařízení.

SQL

SQL je dotazovací jazyk a umožňuje komunikaci s relačními databázemi. Mezi nejznámější typy databází patří MySQL. SQL (Structured Query Language) znamená strukturovaný dotazovací jazyk.

PostgreSQL

PostgreSQL je open-source systém, který je vyvíjen především pro nezávislou platformu Linux. Databázový systém Postgres (zkrácený zápis) umožňuje komunikaci s databázemi.

Ruby on Rails

Tento framework byl vyvinut především pro vývoj komplexních aplikací, které využívají pro svůj provoz databázi.

SMTP

SMTP je internetový protokol umožňující přenos e-mailových zpráv. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) zajišťuje přímé doručené zprávy ze schránky odesílatele do schránky adresáta.

+420 491 618 519 Technická podpora
+420 491 618 517 Objednávky, fakturace
podpora@best-hosting.cz Technická podpora
ucetni@best-hosting.cz Fakturační oddělení