Kořenový adresář je adresář, který se nachází nejvýše v celé adresářové hierarchii. Všechny další adresáře, které vidíme v tom samém souborovém systému můžeme označit za jeho podadresáře. Jako kořenový se označuje proto, že může být přirovnáván ke kořenu stromu (také od něj vše začíná). V unixových systémech jej značí lomítko. Mají ho společný veškerá média, která připojíte. U Microsoft Windows a DOS každý svazek vytváří vlastní kořenový adresář. Označení kořenového adresáře je pak ve tvaru jméno jednotky, dvojtečka a zpětné lomítko. 

491 618 519 Technická podpora
491 618 517 Objednávky, fakturace
podpora@best-hosting.cz Technická podpora
ucetni@best-hosting.cz Fakturační oddělení