Co je to Microsoft Office Access?

Microsoft Office Access je program využívající se na správu relačních databází. Pracuje s nástrojem Microsoft Jet Database Engine, který kombinuje s grafickým uživatelským rozhraním. Jedná se o proprietální software, v rámci kterého můžete využívat data například z Access/Jet, Microsoft MQL Server nebo Oracle. K databázím se přistupuje prostřednictvím rozhraní ODBC.