Jak zaplatit za objednané služby?

Po dokončení objednávky domény nebo hostingu Vám je v dalším emailu zaslána také výzva k platbě ve formátu PDF, která obsahuje všechny potřebné údaje jak správně a včas zaplatit např.: Var. symbol platby, Datum vystavení a Celkovou částku.

Objednáváte-li registraci nové domény pak důrazně doporučujeme neváhat a provést úhradu ihned po obdržení výzvy k platbě. Objednávkou domény nevzniká rezervace domény pouze pro vás. Registrační pravidla neumožnují provést rezervaci domény před zaplacením a z tohoto důvodu Vám ji ani my nemůžeme nabídnout. Při registrací nových domén tedy platí "kdo dříve zaplatí, ten bude doménu vlastnit".

V ostatních případech doporučujeme odeslat úhradu nejdéle den před Datem splatnosti, tak aby byla celková částka připsána na našem bankovním účtu nejdéle v den splatnosti. Datem splatnosti opravdu není myšleno datum, kdy máte zaslat platbu. Pouze včasnou a řádně provedenou úhradou předejdete jakémukoliv problému souvisejícím s provozem vaší domény a webového obsahu.

V případě, že jste výzvu k platbě na Váš e-mail neobdrželi, lze si ji dodatečně stáhnout v sekci Platby a to po přihlášení do administrace (zákaznické sekce). V případě, že jste zapoměli Vaše přihlašovací údaje postupujte dle nápovědy zde: Nemám přihlašovací údaje, jak je získám?