Kam se data zálohují, jak jsou zabezpečena a jak jsou chráněna proti ztrátě?

 Data se zálohují na diskové pole DELL MD3200i, diskové pole je umístěno v našem vlastním datacentru ve střeženém objektu.