Objednejte si hosting

Webhosting 'Bez Limitu' od 32 Kč 16 Kč

Objednat

Objednejte si VPS

Virtuální servery od 99 Kč 49.5 Kč

Objednat


Každá služba (domény, hosting, VPS, housing, Raspberry Pi hosting, apod.), která má paušální charakter, je automaticky systémem fakturována. Systém automaticky hlídá expirace jednotlivých služeb a ve stanovenou dobu před expirací dané služby zašle zákazníkovi výzvu k úhradě. Období pro zasílání výzvy u úhradě je rozlišeno podle charakteru služeb. Typicky pro služby, které jsou fakturovány jednou za rok (domény a hosting) se zasílá výzva měsíc před expirací dané služby. Zákazník má tedy dostatečný prostor na to, aby stihl službu řádně uhradit a nehrozila žádná sankce např. ze strany centrálního registru. Naopak výzvy pro služby jako VPS jsou zasílány 14 dní před jejich expirací. Zkrácená lhůta je zde nastavena z důvodu, že si zákazník může objednat virtuální server s měsíční fakturační frekvencí. Po 14ti dnech od objednání nového VPS s měsíční fakturační frekvencí zákazníkovi přijde výzva k jeho prodloužení. VPS samozřejmě běží po celou předplacenou dobu. Zákazník má však dostatek času na jeho případné prodloužení. U VPS však může zvolit i čtvrtletní, půlroční i roční fakturaci, takže se nemusí zabývat úhradami každý měsíc.

  • Domény - roční i víceleté fakturační období, výzvy zasílány 30 dní před expirací,
  • Hosting - roční i víceleté fakturační období, výzvy zasílány 30 dní před expirací,
  • VPS - měsíční, čtvrtletní, půlroční a roční fakturační období, výzvy zasílány 14 dní před expirací,
  • Server housing - měsíční, čtvrtletní, půlroční a roční fakturační období, výzvy zasílány 14 dní před expirací,
  • Raspberry Pi hosting - roční fakturační období, výzvy zasílány 30 dní před expirací,
  • ostatní služby - ve stejném principu jako výše uvedené.

Způsoby platby (bankovní převod, PayPal, GoPay, platba kartou, platba SMS, ..)

Nejčastějším způsobem platby stále zůstává platba přes bankovní účet. Sice se počty plateb kartou a jinými metodami navyšují, ale zatím to nevypadá, že by byl primární platební způsob změněn. Výzvy k platbám zasíláme s dostatečným předstihem, protože se může bankovní převod zpozdit. Platba z cizí do naší banky (primárně FIO) může trvat až dva pracovní dny. Dále je nutné zohlednit víkendy a svátky. Někdy platba tedy může dojít až po pěti dnech - typicky v období Vánoc). Díky včasnému zasílání výzev a nastavení splatnosti se prakticky nestává, že by zákazníci termíny promeškali.

Automatické příjímání a párování plateb

Všechny příchozí platby jsou automaticky systémem zpracovávány. A to jak platby na účet, tak platby pomocí platebních bran (GoPay, PayPal, SMS platby, ..). U plateb na účet se stává, že zákazník špatně zadá např. variabilní symbol nebo částku pro plabu. Pak systém samozřejmě těžko dohledá a spáruje danou platbu. V takových případech se můžeme pokusit problém odstranit, ale ani to kolikrát není v našich silách. Je proto nutné, aby nás zákazník kontaktoval a případnou platbu jsme dořešili. 

Jak poznáte, že se děje něco špatného s platbou za služby? Ihned po přijetí částky na náš účet jsou vystavovány faktury (daňové doklady) a zasílány na e-mail. Pokud tedy faktura nedorazí, je vhodné pro jistotu zkontrolovat SPAM složku a případně kontaktovat zákaznickou podporu.

Automatické upozornění na neuhrazenou výzvu

Občas se může stát, že zákazník přehlédne zaslanou výzvu k úhradě. Aby nedošlo ke komplikacím, zasíláme v případě dlouho neuhrazené výzvy automatické Přátelské upozornění na úhradu objednávky. Zákazník je tedy znovu obeznámen s termínem úhrady, který by měl být dodržen pro korektní prodloužení daných služeb.

Karanténa - sankce z centrálního registru

Typicky u zahraničních domén požadují správci centrálních registrů poplatek za prodloužení domény po její expiraci. Doména se v takovém případě dostává do karantény, kde je její vyjmutí z karantény ve většině případů zpoplatněno. Nemůžeme však tyto částky (které kolikrát několikanásobně převyšují částku za řádné prodloužení) platit za zákazníky. Proto je zákazníkovi zaslána výzva k platbě, pokud se jeho doména dostane do zmíněné karantény. Částky za vyjmutí z karantény se liší na základě druhu domény a cenové politiky daného registru. Doporučujeme tedy platit výzvy včas, aby k takovým situacím docházelo co možná nejméně.

Automatická platba z kreditu

Abychom ulehčili zákazníkům starosti s fakturováním, mohou si trvalým příkazem zasílat peníze na svůj zákaznický účet. Instrukce pro nastavení trvalého příkazu (variabilní symbol, číslo účtu apod.) najdou ve své administraci. Dalším krokem pro zprovoznění automatické platby z kreditu je úprava jednotlivých služeb v administraci v části Autofakturace. Zákazník si může vybrat, které služby mají být automaticky fakturovány - volbou Platba z kreditu zákazníka. Částka je odečtena vždy, když by se měla vystavit výzva (VPS 14 dní předem, domény 30 dní předem, ...). Pokud na zákaznickém účtu není v danou chvíli dostatečný kredit, systém automaticky vystaví výzvu k úhradě se standardní splatností. Zákazník se tedy nemusí obávat situace, kdy by o případném neprodloužení nebyl informován.

QR platby

Výzvy k prodloužení i zakoupení služeb jsou doprovázeny vygenerovaným QR kódem. Takový QR kód můžete použít za pomoci chytrého telefonu a aplikace Vaší banky. Často již banky tento způsob podporují, takže stačí přes QR kód načíst platbu a uhradit, aniž byste museli zadávat parametry pro úhradu (VS, částka, číslo účtu).

Informace o expiraci služeb

Případné neuhrazení výzvy může vyústit v expiraci dané služby. Jelikož se nejedná vždy o záměr, je zákazník o skutečnosti informován. Typicky tak můžete zareagovat a např. hosting nebo VPS prodloužit. Snažíme se s rozumnou mírou uchovávat zálohy expirovaných služeb, ale i ty jsou po stanoveném čase promazány. Prodloužení expirovaných služeb tedy není vhodné zbytečně odkládat.

+420 491 618 519 Technická podpora
+420 491 618 517 Objednávky, fakturace
podpora@best-hosting.cz Technická podpora
ucetni@best-hosting.cz Fakturační oddělení