Jak probíhá fakturace domén, hostingů, VPS a dalších služeb?

Každá služba (domény, hosting, VPS, housing, Raspberry Pi hosting, apod.), která má paušální charakter, je automaticky systémem fakturována. Systém automaticky hlídá expirace jednotlivých služeb a ve stanovenou dobu před expirací dané služby zašle zákazníkovi výzvu k úhradě. Období pro zasílání výzvy u úhradě je rozlišeno podle charakteru služeb. Typicky pro služby, které jsou fakturovány jednou za rok (domény a hosting) se zasílá výzva měsíc před expirací dané služby. Zákazník má tedy dostatečný prostor na to, aby stihl službu řádně uhradit a nehrozila žádná sankce např. ze strany centrálního registru. Naopak výzvy pro služby jako VPS jsou zasílány 14 dní před jejich expirací. Zkrácená lhůta je zde nastavena z důvodu, že si zákazník může objednat virtuální server s měsíční fakturační frekvencí. Po 14ti dnech od objednání nového VPS s měsíční fakturační frekvencí zákazníkovi přijde výzva k jeho prodloužení. VPS samozřejmě běží po celou předplacenou dobu. Zákazník má však dostatek času na jeho případné prodloužení. U VPS však může zvolit i čtvrtletní, půlroční i roční fakturaci, takže se nemusí zabývat úhradami každý měsíc.

  • Domény - roční i víceleté fakturační období, výzvy zasílány 30 dní před expirací,
  • Hosting - roční i víceleté fakturační období, výzvy zasílány 30 dní před expirací,
  • VPS - měsíční, čtvrtletní, půlroční a roční fakturační období, výzvy zasílány 14 dní před expirací,
  • Server housing - měsíční, čtvrtletní, půlroční a roční fakturační období, výzvy zasílány 14 dní před expirací,
  • Raspberry Pi hosting - roční fakturační období, výzvy zasílány 30 dní před expirací,
  • ostatní služby - ve stejném principu jako výše uvedené.

Způsoby platby (bankovní převod, PayPal, GoPay, platba kartou, platba SMS, ..)

Nejčastějším způsobem platby stále zůstává platba přes bankovní účet. Sice se počty plateb kartou a jinými metodami navyšují, ale zatím to nevypadá, že by byl primární platební způsob změněn. Výzvy k platbám zasíláme s dostatečným předstihem, protože se může bankovní převod zpozdit. Platba z cizí do naší banky (primárně FIO) může trvat až dva pracovní dny. Dále je nutné zohlednit víkendy a svátky. Někdy platba tedy může dojít až po pěti dnech - typicky v období Vánoc). Díky včasnému zasílání výzev a nastavení splatnosti se prakticky nestává, že by zákazníci termíny promeškali.

Automatické příjímání a párování plateb

Všechny příchozí platby jsou automaticky systémem zpracovávány. A to jak platby na účet, tak platby pomocí platebních bran (GoPay, PayPal, SMS platby, ..). U plateb na účet se stává, že zákazník špatně zadá např. variabilní symbol nebo částku pro plabu. Pak systém samozřejmě těžko dohledá a spáruje danou platbu. V takových případech se můžeme pokusit problém odstranit, ale ani to kolikrát není v našich silách. Je proto nutné, aby nás zákazník kontaktoval a případnou platbu jsme dořešili. 

Jak poznáte, že se děje něco špatného s platbou za služby? Ihned po přijetí částky na náš účet jsou vystavovány faktury (daňové doklady) a zasílány na email. Pokud tedy faktura nedorazí, je vhodné pro jistotu zkontrolovat SPAM složku a případně kontaktovat zákaznickou podporu.

Automatické upozornění na neuhrazenou výzvu

Občas se může stát, že zákazník přehlédne zaslanou výzvu k úhradě. Aby nedošlo ke komplikacím, zasíláme v případě dlouho neuhrazené výzvy automatické Přátelské upozornění na úhradu objednávky. Zákazník je tedy znovu obeznámen s termínem úhrady, který by měl být dodržen pro korektní prodloužení daných služeb.

Karanténa - sankce z centrálního registru

Typicky u zahraničních domén požadují správci centrálních registrů poplatek za prodloužení domény po její expiraci. Doména se v takovém případě dostává do karantény, kde je její vyjmutí z karantény ve většině případů zpoplatněno. Nemůžeme však tyto částky (které kolikrát několikanásobně převyšují částku za řádné prodloužení) platit za zákazníky. Proto je zákazníkovi zaslána výzva k platbě, pokud se jeho doména dostane do zmíněné karantény. Částky za vyjmutí z karantény se liší na základě druhu domény a cenové politiky daného registru. Doporučujeme tedy platit výzvy včas, aby k takovým situacím docházelo co možná nejméně.

Automatická platba z kreditu

Abychom ulehčili zákazníkům starosti s fakturováním, mohou si trvalým příkazem zasílat peníze na svůj zákaznický účet. Instrukce pro nastavení trvalého příkazu (variabilní symbol, číslo účtu apod.) najdou ve své administraci. Dalším krokem pro zprovoznění automatické platby z kreditu je úprava jednotlivých služeb v administraci v části Autofakturace. Zákazník si může vybrat, které služby mají být automaticky fakturovány - volbou Platba z kreditu zákazníka. Částka je odečtena vždy, když by se měla vystavit výzva (VPS 14 dní předem, domény 30 dní předem, ...). Pokud na zákaznickém účtu není v danou chvíli dostatečný kredit, systém automaticky vystaví výzvu k úhradě se standardní splatností. Zákazník se tedy nemusí obávat situace, kdy by o případném neprodloužení nebyl informován.

QR platby

Výzvy k prodloužení i zakoupení služeb jsou doprovázeny vygenerovaným QR kódem. Takový QR kód můžete použít za pomoci chytrého telefonu a aplikace Vaší banky. Často již banky tento způsob podporují, takže stačí přes QR kód načíst platbu a uhradit, aniž byste museli zadávat parametry pro úhradu (VS, částka, číslo účtu).

Informace o expiraci služeb

Případné neuhrazení výzvy může vyústit v expiraci dané služby. Jelikož se nejedná vždy o záměr, je zákazník o skutečnosti informován. Typicky tak můžete zareagovat a např. hosting nebo VPS prodloužit. Snažíme se s rozumnou mírou uchovávat zálohy expirovaných služeb, ale i ty jsou po stanoveném čase promazány. Prodloužení expirovaných služeb tedy není vhodné zbytečně odkládat.