Systém BEST-HOSTING.cz automaticky fakturuje služby, které si zákazníci objednají. Mezi služby se může standardně řadit registrace doménhosting k doménámvirtuální serverserver housing a další poskytované služby. Každá ze zmíněných služeb má svůj datum expirace. 

Příklad autofakturace

Pro příklad si můžeme uvést VPS, které je zakoupené 1.2.2013 s měsíční fakturační dobou. Je tedy zaplaceno do 1.3.2013. Automatická výzva k platbě na prodloužení bude vystavena 14 dní před expirací - tedy 14.2.2013. Pokud je však před datem 14.2.2013 na účtu dostatek kreditu a položka je nastavená na autofakturaci z kreditu, služba bude automaticky prodloužena a uhrazena z kreditu. 

Co když není kredit?

Pokud systém 14 dní před expirací služby nenajde požadovaný kredit na zákaznickém účtu, vystaví automaticky výzvu k platbě, které je zaslána zákazníkovi, aby mohl svou službu prodloužit.

Nastavení trvalého příkazu a údaje pro platbu

Pokud tedy chcete nastavit své služby k autofakturaci pomocí trvalého příkazu z Vaší banky, stačí postupovat následovně.

  • administraci v části Kredit získejte číslo účtu a Váš variabilní symbol pro trvalý příkaz.
  • Vytvořte v bance příkaz, který bude dle frekvence Vaší služby. Pokud tedy platíte měsíčně a expiraci služby máte 1.3.2013, je potřeba, aby u nás byly prostředky před datem 14.2.2013. Tedy počítejte s prodlevou bankovních transakcí. Nejlépe je vhodné zaslat peníze 7.2.2013, tedy přibližně 3 týdny před expirací služby.
  • administraci v části Autofakturace nastavte u požadovaných služeb fakturaci z kreditu.
  • A to je vše - pokud peníze všas přijdou na náš účet, budou automaticky zpracovány a ihned Vám přijde faktura za dobití kreditu.

Chci prodlužovat z kreditu jen některé služby

Pro individuální nastavení autofakturace z kreditu nebo standardní výzvou slouží v klientské administraci část Autofakturace. U každé položky si klient může nastavit, jakým způsobem chce službu hradit.

+420 491 618 519 Technická podpora
+420 491 618 517 Objednávky, fakturace
podpora@best-hosting.cz Technická podpora
ucetni@best-hosting.cz Fakturační oddělení