DNS je hierarchický systém doménových jmen. Ten realizují právě DNS servery spolu s protokolem stejného jména, který využívají k výměně informací. DNS je v praxi překladová služba, která číselnou IP adresu přeloží do podoby zvolené domény. Na IP se ptá DNS serveru. DNS servery neboli name servery se rozlišují na:

  • primární servery: vznikají na nich data, využívají se k jejich editaci, každá doména má jeden primární server
  • sekundární servery: jsou kopií primárních serverů, využívají se jako záloha a pro rozložení zátěže, na jednu doménu připadá jeden sekundární server
  • pomocné servery: tyto severy mají funkci vyrovnávací paměti
Odpověď, která přijde od primárního nebo sekundárního serveru, se považuje za správnou - autoritativní. Odpověď z pomocného serveru nikoliv.

+420 491 618 519 Technická podpora
+420 491 618 517 Objednávky, fakturace
podpora@best-hosting.cz Technická podpora
ucetni@best-hosting.cz Fakturační oddělení