Co je to registr?

Registr se využívá pro vytváření úplných seznamů či katalogů. Jinak se označuje také jako rejstřík, může mít veřejnou nebo soukromou formu. V běžné praxi se můžete setkat s registrem obyvatelstva, vozidel, dlužníků, úvěrů atd. V IT je znám například registr procesu, který označuje úložiště dat v mikroprocesoru. Registr také může být zkratkou pro delší pojem "registrace", který pak můžeme chápat ve spojení registrace nového uživatele nebo registrace domény.