Co je to SMTP?

Internetový protokol SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) se využívá k přenosu e-mailů mezi počítačovými programy na elektronickou poštu. Využívá přímého spojení, a tak zajišťuje doručení pošty od odesílatele k adresátovi. Ten k ní může přistoupit online nebo offline prostřednictvím protokolů POP3 nebo IMAP. SMTP protokol funguje nad protokolem TCP a na portu TCP/25
Doručování elektronické pošty pracuje na třech typech programů. Prvním z nich je MUA (Mail User Agent), který řeší zpracování e-mailů u uživatele, druhý MTA (Mail Transfer Agent) je server, který zajišťuje doručení, třetí MDA (Mail Delivery Agent) je program, který rozesílá zprávy do schránek - pracuje lokálně.
Formát zpráv posílaných přes SMTP může obsahovat hlavičku a tělo zprávy. Kromě samotného textu je možné k e-mailu připojit i přílohu. Jestliže je server nedostupný nebo zaneprázdněný, může dojít k dočasné chybě. E-mail je obvykle uložen do fronty a odesílající server se ho pokusí opětovně doručit. Jestliže není možné jej doručit po stanovenou dobu, přijde odesílateli zpráva s chybou o nedoručitelnosti.
Adresu SMTP serveru zjistíte od svého poskytovatele internetu.