MySQL přístupové údaje nezasíláme e-mailem. Vytváříte je v klientské sekci (administraci) po přihlášení. Pokud jste zapomněli přihlašovací údaje do administrace, můžete si je nechat obnovit přes formulář pro obnovení hesla do administrace

1. MySQL jméno (MySQL User name):

  • Jméno uživatele je generováno automaticky systémem a nelze jej měnit.

2. MySQL heslo (MySQL Password):

  • Heslo si sami můžete zvolit při vytváření nové databáze. Můžete zároveň použít i generátor hesel, který Vám usnadní jeho vytváření a zároveň zaručí použití vhodné složitosti hesla. Pokud heslo k databázi zapomenete, můžete si ho u konkrétní databáze v administraci změnit. My hesla neukládáme v žádné formě plain-textu, takže Vaše heslo ani neznáme.

3. MySQL jméno databáze (MySQL database name):

  • Databáze je možné provozovat na našich serverech ve verzi MySQL 5.x Jméno databáze je generováno systémem a nelze jej měnit na uživatelský tvar. Jméno databáze je generováno na základě domény a dostupných možností.

4. MySQL server:

  • Adresa serveru databáze se liší dle použitého databázového serveru. K dispozici máte více databázových serverů. U každé vytvořené databáze máte zároveň uvedenu i adresu databázového serveru. Typicky se může jednat o starší adresu mysql.best-hosting.cz nebo novější mysql-56.best-hosting.cz, mariadb.best-hosting.cz, percona.best-hosting.cz apod.

Časté chyby:

  • Nepoužívejte mysql_pconnect nebo mysql_connect, ale mysqli_connect !!
  • Nepoužívejte localhost, ale mysql.best-hosting.cz nebo novější adresy databázových serverů v závislosti na zvoleném serveru (při vytváření databáze).

Ukázka nastaveni přihlašovacích údajů MySQL v PHP scriptu:

$mysql_server = "nazev-databazoveno-serveru.best-hosting.cz";
$mysql_db = "nazev_databaze";
$mysql_user = "jmeno_uzivatele";
$mysql_password = "heslo";

$link = mysqli_connect($mysql_server, $mysql_user, $mysql_password, $mysql_db) 
or die("Nepřipojeno : " . mysqli_error($link));

$result = $link->query("SELECT * FROM wp_terms;");

while($row = mysqli_fetch_array($result)) { 
  echo $row[0] . "<br>"; 

echo "pripojeno";

Toto je samozřejmě jen základní příklad. 

phpMyAdmin

Pro práci s databázemi nabízíme rozhraní phpMyAdmin. Jelikož nabízíme více serverů (seznam v administraci při vytváření nové databáze), konkrétní rozhraní phpMyAdmin naleznete vždy s názvem serveru. Tedy např. pro "percona.best-hosting.cz" je phpMyAdmin na adrese https://percona.best-hosting.cz. Obdobně pak pro "mysql.best-hosting.cz" a další databázové servery.

+420 491 618 519 Technická podpora
+420 491 618 517 Objednávky, fakturace
podpora@best-hosting.cz Technická podpora
ucetni@best-hosting.cz Fakturační oddělení