Registrace irských domén (.IE) vyžaduje speciální podmínky. Pro úspěšnou registraci IE domény je potřeba doložit podklady k potvrzení trvalého vztahu k Irsku.

Možností, jak doložit trvalý vztah je několik:

  • V případě, že se shoduje název domény se jmeném fyzické osoby, žádost musí být podložena kopií cestovního pasu, rodného listu nebo řidičského průkazu;
  • V případě, že se shoduje název domény se obchodním jménem právnické osoby, žádost musí být podložena obchodním číslem subjektu;
  • V případě, že se shoduje název domény s  jménem ochranné známky, žádost musí být podložena kopií registračního certifikátu a čísla ochranné známky. Známka musí platit v rámci Irska, Velké Británie, USA, nebo se musí jednat o komunitní známku;
  • V případě, že se shoduje název domény s jménem státního úřadu, žádost nemusí být podložena, pokud se jedná o instituci veřejně známou;
  • V případě, že se shoduje název domény s názvem literárního díla, žádost musí být podložena dokumentem dokládajícím přímý vztah mezi žadatelem o doménu a literárním dílem;
  • V případě, že se shoduje název domény s názvem školy neregistrované pod Department of Education, žádost musí být podložena oficiálním dopisem jménem školy;
  • V případě, že se shoduje název domény s politickým jménem, žádost musí být podložena dokumentem přímo od osoby nesoucí dané politické jméno;
  • V  případě, že se shoduje název domény s obchodním jménem, žádost musí být podložena úřední listinou dokazující obchodní styk společnosti nesoucí obchodní jméno s Irskem;
  • V případě, že se nejedná ani o jednu možnost z výše uvedených, žádost musí být podložena popisem podrobných vztahů žadatele s Irskem. Popis musí být ve formě dopisu.

Doložení potřebných podkladů je potřeba vyřešit do 7 dnů od vytvoření žádosti o registraci domény.

+420 491 618 519 Technická podpora
+420 491 618 517 Objednávky, fakturace
podpora@best-hosting.cz Technická podpora
ucetni@best-hosting.cz Fakturační oddělení