Maximální velikost nahrávaného souboru na hosting

Každý hosting je dle svého tarifu nastavený různými parametry. Důležité dva parametry pro nahrávání souborů na hosting jsou post_max_size a upload_max_filesize. Oba parametry lze v administraci hostingu, v části Subdomény a Vhost, nastavit na požadovanou hodnotu. Pokud tedy plánujete na hosting nahrávat větší soubory, doporučujeme ekvivalentně navýšit i parametry. 

upload_max_filesize

Slouží pro nastavení maximální velikosti jednoho uploadovaného souboru. Kdybyste tedy na hosting přes formulář chtěli nahrávat např. MP3 soubory, může být 10MB vhodné nastavení. Výsledné nastavení tedy bude "upload_max_filesize=10M".

post_max_size

V případě nahrávání více souborů přes jediný formulář můžete omezit velikost celkového odesílání. Pokud tedy chcete, aby bylo možné nahrávat 5 MP3 najednou, nastavte 50MB. Výsledné nastavení tedy bude "post_max_size=50MB".