V jakém formátu jsou data uložena, co je to za snapshot?

 Formát si ovládá samotný VS CITRIX XenServer. Formát je kompatibilní pro okamžité nasazení zálohy.